Privacyverklaring

Zwartdouglashout.nl verwerkt op deze website persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen worden opgehaald bij het invullen van het contactformulier en bij het maken van een bestelling. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring Zwartdouglashout.nl (versie 12 november 2019)

Zwartdouglashout.nl kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw naam;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw adresgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Zwartdouglashout.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u dat verzoekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zwartdouglashout.nl bewaart uw persoonsgegevens in het klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Formulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. In dit formulier gebruiken wij uw persoonsgegevens, maar alleen op basis van uw toestemming. U geeft toestemming met het verzenden van de gegevens. Wij bewaren uw informatie zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

Cookies

Zwartdouglashout.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

Andere partijen

Zwartdouglashout.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Zwartdouglashout.nl
Schansweg 11
6741 NC Lunteren
tel: +31 318-576 968
e-mail: info@zwartdouglashout.nl

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Zwartdouglashout.nl heeft en wat wij daarmee doen;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wanneer er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij passende maatregelen. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat ze niet in verkeerde handen vallen. Indien u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@zwartdouglashout.nl.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks dat Zwartdouglashout.nl u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.